TRANSPORT - SOM AVTALT!

ASFALT- OG MASSETRANSPORT

KRAN- OG SPESIALTRANSPORT

LANGTRANSPORT, EXPRESS- OG BUDTRANSPORT

DISTRIBUSJON OG TERMINAL

ISO 9001, 14001 OG ISO 39001

OTTS har valgt å utvide det sertifiserte omfanget av sitt ledelsessystem. Fra før var ledelsessystemet sertifisert iht. ISO 9001 (kvalitet) og 39001 (trafikksikkerhet). Nå er imidlertid OTTS også sertifisert på ISO 14001 (ytre miljø). Vi har tro på at miljøsertifiseringen vår vil bygge oppunder OTTS sitt sterke fokus på miljø, klima og bærekraft i årene som kommer .

Les mer ...

KUNDE- og TRANSPORTØRWEB - BESTILLING og SPORING

Vi har en KUNDEWEWB som gjør at du som kunde kan følge med på alle oppdragene som registreres hos oss. Det samme gjelder TRANSPORTØRWEB som gjør at de som kjører på avregning hos oss kan følge med.  Vi kan også etablere BESTILLING på nett. SPORING der det er EDI-overføring.

Les mer ...

SENTRALBORD

Sentralbordet 48 100 800 har følgende åpningstider:

Mandag til fredag: 0800-1500.

TRANSPORT

ASFALT- OG MASSETRANSPORT

Les mer ...

KRANBILER

Les mer ...

SPESIALTRANSPORT

Les mer ...

LANGTRANSPORT OG LINJEFRAMFØRING

Les mer ...

BUD- OG EXPRESS

Les mer ...

DISTRIBUSJON OG TERMINAL

Les mer ...

KONTAINER OG RENOVASJON

Les mer ...

SIKKERHETSREGLER

Les mer ...

OM OSS

Om oss (transport)

OTTS AS driver transportmekling, transport og terminaltjenester. OTTS er en transportsentral. Firmaet ble etablert i september 2011, som et felles driftsselskap mellom Orkdal Transport AS og Transportsentralen AL i Trondheim. Vårt hovekontor ligger på Kvenildmyra på Tiller i Trondheim.  Terminalen ligger på PIR II. Selskapet har 17 ansatte.  OTTS har ca. 60 bileiere som tar del i vårt transportkorps. Totalt har vi tilgang på ca. 470 biler.

OTTS leverer alle typer landbasert transport:

 • asfalt-, anlegg- og massetransport
 • kran- og spesialtransport
 • langtransport og linjeframføring
 • brakke- og kontainertransport
 • distribusjon av partigods og terminaltjenester

Vi skal alltid jobbe etter våre kjerneverdier:

 • Orden - Effektiv logistikk, riktig dokumentasjon, funksjonelle biler og profesjonelle ansatte.
 • Trygghet - Varene skal komme fram som avtalt. Trafikksikkerhet og HMS er ivaretatt!
 • Trivsel - Vi skal legge til rette for et trivelig, inkluderende og positivt arbeidsmiljø.
 • Stolthet - Det skal være "stas" både å representere og være en del av OTTS.

Vår tilgang på de fleste biltyper og et fleksibelt transportkorps gir deg tryggheten for at transporten blir gjennomført i henhold til ditt behov og - som avtalt

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Sellihca
Sellihca

Den nordiske kvalifikasjonsordningen – et unikt samarbeid mellom energiselskaper i Norden. De deltakende selskaper bruker ordningen for å skaffe tilveie og bruke informasjonen i utvelgelsen av leverandører ved forespørsler av varer, tjenester og entrepriser.  

Sellihca

Den nordiske kvalifikasjonsordningen – et unikt samarbeid mellom energiselskaper i Norden. De deltakende selskaper bruker ordningen for å skaffe tilveie og bruke informasjonen i utvelgelsen av leverandører ved forespørsler av varer, tjenester og entrepriser.  

ISO 9001 og 14001
ISO 9001 og 14001

ISO 9001 og 14001-sertifikatet viser at vårt ledelsessystem for kvalitet er i tråd med standarden for god kvalitetsledelse. 

ISO 9001 og 14001

ISO 9001 og 14001-sertifikatet viser at vårt ledelsessystem for kvalitet er i tråd med standarden for god kvalitetsledelse. 

ISO 39001
ISO 39001

ISO 39001 er sertifisering av styringssystem for trafikksikkerhet.

ISO 39001

ISO 39001 er sertifisering av styringssystem for trafikksikkerhet.

Fair Transport
Fair Transport

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for de ansatte.  

Fair Transport

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for de ansatte.  

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Find your Drive
Find your Drive

OTTS har inngått et samarbeid med DRIVE  noe OTTS er stolte av.  DRIVE fremmer tryggere lokalsamfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til unge som trenger det mest. 

Find your Drive

OTTS har inngått et samarbeid med DRIVE  noe OTTS er stolte av.  DRIVE fremmer tryggere lokalsamfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til unge som trenger det mest. 

HMS

HMS- og Kvalitetspolitikk

Helse - Arbeidsmiljø - Ytre miljø - Kvalitet - Trafikksikkerhet

Les mer ...

Null-filosofi for skader og ulykker

Null-filosofi for skader og ulykker!

Les mer ...

Rusmiddelpolitikk

Hold deg rusfri på jobb og når du representerer oss - våre 5 kjøreregler!

Les mer ...

Sikkerhetsregler for økt trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet står i fokus oss, derfor har vi laget 8 sikkerhetsregler.

Les mer ...

Ledelsessystem - systembeskrivelse

Ledelsessystemet/styringssystemet i OTTS AS er et integrert system som omfatter ledelse og styring av kvalitet, ytre miljø, arbeidsmiljø og trafikksikkerhet, samt risiko. 

Les mer ...

Etiske retningslinjer - under oppdatering

Ett sett av leveregler for hvordan vi skal forholde oss og opptre - god forretningskikk!

Les mer ...

Våre sertifiseringer

ISO 9001, 14001 og ISO 39001

Les mer ...

KONTAKT OSS

481 00 800
Kvenildmyra 5, 7093 TILLER
Orgnr 997 471 695
Telefonnummer

Vakttelefon asfalt: 917 60 603

Spesialtransport: 917 60 602

Sentralbord: 48 100 800 (åpent 0800-1500 mandag til fredag)

ANSATTE

Geir Prytz Heen

Daglig leder

Laila Rognli

Økonomisjef

Dan Horghagen

Driftssjef

Kristina Brennås Eriksson

Befrakter asfalt

Magnus Erlandsen

Befrakter tipp/asfalt

Tore Holthe

Befrakter tipp og anlegg

Marius Strand Lindboe

Befrakter asfalt

Ronald Sylte

Teamleder tipp og asfalt

Emma Endal Hansen

Befrakter asfalt

Raymond Hasli

Befrakter kran/spesialtransport

Per-Christian Tøften

Befrakter kran/spesialtransport

Kjell Morten Tillerbakk

Befrakter kran/spesialtransport

Kjetil Stokke

Befrakter kran/spesialtransport

Jarle Bjørvik

Befrakter linjetransport og express

Jan-Arve Lea

Befrakter distribusjon

Aud-Marit Olsen

Kontormedarbeider/befrakter distribusjon og linjetrafikk

Ole Jakob Aamo

Terminalarbeider PIR II

Jim Andre Soleng

Terminalarbeider PIR II

Håkon Megård

Terminal PIR II

Anita Aune

Kontormedarbeider og støtte kran/spesialtransport

FAKTURA

FAKTURA

I OTTS så har vi fokus på effektivisering og digitalisering. Av den grunn mottar og sender vi kun faktura elektronisk.  Vi ønsker at dere sender faktura på:

 • EHF (orgnr. 997471695) eller
 • E-post: 997471695@mail.1.autoinvoice.no.co

Utgående faktura sender vi på EHF eller e-post til kundene. Vi sender ikke utgående faktura i posten. 

REKLAMASJON OG SPØRSMÅL

Har dere andre spørsmål knyttet til faktura så send til:

 • utg.faktura@otts.no eller
 • 48 100 800.

Ved en eventuell reklamasjon på faktura må vi varsles innen 14 dg. etter mottak av faktura. Reklamasjoner som kommer etter det tidspunktet aksepterer vi ikke.  

Vi setter pris på at våre kunder reklamerer snarlig på faktura da vi i OTTS er opptatt av å være proffe og ryddige i eventuelle feil og misforståelser i forbindelse med faktura. For at vi skal kunne ta tak i dette så fort som mulig er det viktig at reklamasjoner og spørsmål sendes til oss skriftlig. 

Åpenhetsloven

OTTS AS har tatt et klart standpunkt i spørsmål som angår hensynet til menneskerettigheter og andre samfunns- og miljøspørsmål. Vi slutter oss derfor helt og holdent til de ti prinsippene i FNs Global Compact, Verdenserklæringen om Menneskerettighetene samt Rio-prinsippene.

Les mer ...

Samarbeid med Find your Drive

DRIVE fremmer tryggere lokalsamfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til unge som trenger det mest.

Les mer ...

Etiske retningslinjer (leverandører)

OTTS Suppliers code of contuct, eller etiske retningslinjer for leverandører, kan forstås som et sett med leveregler for hvordan leverandører til OTTS skal forholde seg og opptre innenfor utvalgte områder eller temaer. 

Les mer ...